Với môi trường sống thoải mái, con người thân thiện cùng những chính sách đãi ngộ tốt từ chính phủ thì Úc là một trong những địa điểm đáng sống nhất trên thế giới. Tuy có nhiều diện bảo lãnh định cư Úc, thế nhưng nhiều người thường lựa chọn định cư Úc diện công ty bảo lãnh, vì đây là một chính sách áp dụng cho khá nhiều đối tượng và bạn không phải chủ động xin xét duyệt để được sang Úc sinh sống và làm việc.

Nhập quốc tịch Úc là bước quyết định, quan trọng trong quá trình hoàn thành hồ sơ định cư Úc. Sau khi công nhận trở thành công dân Úc, bạn đã có quyền công dân như một người dân bản xứ trong mọi vấn đề xã hội.