Chứng Minh Tài Chính Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh Diện Hôn Phu Hôn Thê

Trong quá trình làm hồ sơ định cư diện hôn phu hôn thê quý vị sẽ phải hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính. Đó là một trong những thủ tục mà Sở Di Trú yêu cầu nếu muốn bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư. Vậy chứng minh tài chính như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này. 

Một trong các thủ tục mà tất cả các công dân Mỹ khi làm hồ sơ bảo lãnh định cư diện hôn phu, hôn thê phải làm là hoàn thành đơn bảo trợ tài chính, do chính phủ Mỹ lo ngại những người nhập cư này sẽ trở thành gánh nặng cho nền kinh tế nước họ. Đơn bảo trợ tài chính với mục đích yêu cầu người bảo trợ phải cam kết lo tất cả các chi phí và vật chất cho người mà mình đứng ra bảo trợ để người đó không trở thành gánh nặng của xã hội Mỹ. Chính phủ sẽ cung cấp cho người được bảo trợ dựa trên những chương trình của chính phủ nếu người bảo trợ không cung cấp đầy đủ cho người được bảo lãnh. Sau đó người bảo trợ phải đứng ra trả lại cho chính phủ những chi phí mà chính phủ đã chi trả gọi là trợ cấp gánh nặng xã hội nếu không người bảo trợ sẽ bị kiện.

Để hoàn thành đơn bảo trợ tài chính người bảo lãnh cần chứng minh mình có đủ thu nhập, đủ tài sản để bảo trợ cho đương đơn. Cung cấp các giấy tờ cần thiết trong đơn bảo trợ tài chính.

Thủ tục hoàn tất hồ sơ bảo trợ tài chính?
Người bảo lãnh phải hoàn tất hồ sơ bảo trợ tài chính?

Thu nhập của người bảo lãnh

  • Bản kê khai thuế 3 năm gần nhất của người bảo lãnh
  • Bản sao giấy phép kinh doanh nếu người bảo lãnh là chủ sở hữu một cơ sở kinh doanh tại Mỹ (đây là một bằng chứng hữu hiệu trong đơn bảo trợ tài chính)
  • Bản sao cùi lương của người bảo lãnh để chứng minh việc thu nhập người bảo lãnh đủ để bảo trợ.

Trong trường hợp người bảo lãnh có mức thu nhập không đủ để làm hồ sơ bảo trợ thì có thể dùng tài sản của mình để bù vào. Quy định trong việc dùng tài sản để bảo trợ sẽ gắt gao hơn trong việc chứng minh thu nhập. Đó là những tài sản này của bạn phải có từ lâu, ít nhất là 12 tháng trước khi làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Cùng với đó giá trị tài sản phải nhiều hơn gấp 5 lần so với mức chuẩn dành cho người nghèo hoặc phần thu nhập còn thiếu.

Tài sản của người bảo lãnh

  • Giấy tờ sở hữu đất người bảo lãnh có
  • Chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu
  • Giấy tờ sở hữu nhà cửa của người bảo lãnh
  • Tiền gửi ngân hàng…

Trong trường hợp nếu tất cả tài sản và thu nhập của người bảo trợ vẫn chưa đáp ứng được điều kiện bảo trợ tài chính cho hôn phu/hôn thê của mình, thì quý vị có thể nhờ người đồng bảo trợ tài chính. Người đồng bảo trợ này không nhất thiết phải là người thân trong gia đình, có thể là bạn bè, đồng nghiệp.... Với tài sản, thu nhập của người đồng bảo trợ sẽ giúp lấp đầy phần thiếu còn lại trong hồ sơ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh.