Bảo lãnh định cư Mỹ diện cha mẹ anh chị em hay còn được gọi là diện F4 chính là diện bảo lãnh mà nhiều gia đình Việt làm hồ sơ nhất. Việc hiểu rõ những thủ tục, quy định khi làm hồ sơ bảo lãnh là hết sức quan trọng. Bài viết sau xin được chia sẻ tới mọi người về các thông tin cần biết khi làm hồ sơ định cư diện F4