Hiện nay trên toàn nước Mỹ, chính phủ nước này đã công nhận hôn nhân đồng tính và cho phép công dân nước họ được quyền bảo lãnh người bạn đời của mình từ nước ngoài sang Hoa Kỳ sinh sống. Đây chính là cơ hội dành cho các cặp đôi đồng tính trên khắp thế giới có thể đến Mỹ định cư.

Hôn nhân đồng tính tại Mỹ chính thức được công nhận

Vào ngày 26/6/2015, tòa án tối cao Mỹ đã tuyên bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ. Cựu tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu rằng: “Quyết định của tòa án tối cao là chiến thắng cho nước Mỹ và trực tiếp chỉ đạo văn phòng chính phủ liên bang gấp rút ban hành luật về vấn đề phúc lợi liên bang hợp pháp của các cặp đồng tính. Bộ Di trú có trách nhiệm xem xét vấn đề bảo lãnh di trú theo diện hôn nhân cho các cặp đồng tính tương tự như các cặp dị tính”.

Chính phủ Mỹ đã chính thức công nhận hôn nhân đồng tính và do đó Sở Di Trú đã sửa đổi bộ luật để người đồng tính có thể bảo lãnh định cư. Đây là diện bảo lãnh định cư mới nên sẽ có nhiều thắc mắc. Sau đây mình xin cùng mọi người giải đáp các thắc mắc về diện bảo lãnh hôn nhân đồng tính