Theo số liệu thống kê năm 2017 của Bộ Lao động Mỹ, ước tính có khoảng 25 triệu người nhập cư chiếm khoảng 16,7% lực lượng lao động tại xứ cờ hoa, trong đó một bộ phận không nhỏ là người Mỹ gốc Việt. Họ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề và sự hiện diện đó đã đóng góp không nhỏ và sự phát triển kinh tế của nước sở tại. Vậy người nhập cư thường lựa chọn những công việc gì khi ở Mỹ?