Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin visa đi Mỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều giấy tờ cần phải chuẩn bị và một trong số đó là cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Với những người đã có gia đình thì đơn giản, chỉ cần làm thủ tục xác nhận và cung cấp giấy đăng ký kết hôn là có thể xác minh tình trạng của mình. Nhưng với những người còn độc thân, thì yêu cầu phải cung cấp giấy chứng nhận độc thân để xác minh tình trạng của mình. Loại giấy tờ này bạn cần phải về địa phương nơi đăng ký thường trú để được xác nhận.